Trasa naučné cyklostezky Rožmberk vede krajinou mezi rybníky SvětRožmberk severně od Třeboně.

Je zaměřena zejména na seznámení s přírodními i historickými zvláštnostmi třeboňského regionu. Názorně popisuje rybníky a rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy a zamokřené louky včetně rostlinných i živočišných společenstev, která je obývají. Informuje také o historickém vývoji oblasti včetně prvního osídlení a s tím spojeného využívání a přetváření krajiny člověkem.

Trasa 22 km dlouhého uzavřeného okruhu začíná na hrázi rybníka Svět na okraji Třeboně. Poslední zastavení je u Hradecké brányTřeboni. Na stezce je umístěno 12 zastavení osazených informačními panely. Trasa vede po silnicích III. třídy, místy po polních a lesních cestách, částečně po hrázích rybníků.
V terénu je stezka vyznačena pásovými turistickými značkami a žlutou cyklistickou značkou označující cyklistické trasy. Je na ní zřízeno i odpočinkové místo s přístřeškem a stolky s lavičkami.

Zajímavosti na trase:
Třeboň - město, zámek, Schwarzenberská hrobka
Opatovický rybník - historie rybníkářství na Třeboňsku
Spálená borkovna - rašeliniště a jeho historie
Zlatá stoka - vodní kanál propojující rybníky Třeboňska
Myslivna Barbora - historie myslivosti na Třeboňsku
Stará Hlína - historický kamenný most
Hráz rybníka Rožmberka - technické dílo, přírodovědná lokalita