Trasa naučné stezky Na Stožeckou skálu vede krajinou NP Šumava v prostoru mezi obcí Stožec a stejnojmenným vrchem (1.065 m) vypínajícím se nad obcí.

Stezka seznamuje návštěvníky s poměrně malým územím, které má však značný potenciál kulturních a přírodních hodnot. Obsah informačních panelů je zaměřen na přírodovědné, národopisné a kulturní pamětihodnosti.

Nástupním místem přístupu ke stezce je obec Stožec. Odtud vede trasa po silnici směrem k osadě Černý Kříž. Na rozcestí s modrou turistickou značkou odbočuje vlevo, překračuje Studenou Vltavu a pokračuje po modré až k rozcestí Pod Stožeckou skálou. Zde začíná vlastní stezka, která vede od rozcestí vpravo prudkým stoupáním ke Stožecké skále. Je na ní celkem 5 zastavení osazených informačními panely. První z nich je na rozcestí (je tu také přístřešek s lavičkami a kolostavem), další 4 jsou osazena na trase mezi rozcestím a Stožeckou skálou. Zpáteční cesta do Stožce může vést po stejné trase, nebo se návštěvníci mohou vydat z rozcestí dál po modré značce až ke křižovatce se žlutou. Odbočí na ni a ta je přivede po asi 3 km zpět do obce.
Stezka je určena pěším návštěvníkům. Jednosměrná trasa je téměř jeden kilometr dlouhá (s přístupem ze Stožce a s návratem činí celková vzdálenost asi 10 km).

Zajímavosti na trase:
Rozcestí Pod Stožeckou skálou
Pamět stromů - kolik lidských pokolení se vystřídá během života jednoho lesního velikána
Porost pod Stožeckou skálou - lesní porost v první zóně NP Šumava na úbočí vrchu Stožec
Stožecká kaple - poutní kaple Panny Marie
Stožecká skála - skalní útvar pod vrcholkem s vyhlídkovým místem