Ve Volarech a okolí se jako zanikající svérázná enkláva lidového stavitelství na Šumavě zachovaly domy alpského typu. Stavby pocházejí většinou z 18. století. Byly příbytky zemědělců, chovatelů dobytka.
Volarský dům je selským vysokohorským domem, jehož základním rysem je soustředění celého hospodářství do jediného domovního celku pod jednu střechu. Je to široká rozsáhlá poschoďová dřevěná stavba, která má přízemí částečně nebo zcela kamenné.
Přední část přízemí zabírala zpravidla obytná část se střední širokou chodbou. Po jejích stranách bývala černá kuchyně, komora a obytná jizba na jedné straně, výměnek obdobně uspořádaný pak na straně druhé. Ve střední části domu byly chlévy, v zadní pak stodola, případně i seník. Celek byl krytý širokou nízkou sedlovou střechou. Na průčelní straně se ve štítě táhla přes celou šíři domu pavlač, opatřená zpravidla vyřezávaným zábradlím.
Typické příklady těchto domů najdeme ve Volarech při silnici z náměstí směrem na Lenoru a nedaleko nádraží.