Území, kterým vede trasa Naučné stezky Veselské pískovny, se rozkládá v prostoru mezi Veselím nad Lužnicí a obcemi Horusice a Vlkov na rozhraní okresů České Budějovice a Tábor v CHKO Třeboňsko.

Zaměření stezky je přírodovědné. Seznamuje se zvířenou a květenou, s geologickými poměry i s historií těžby písků a štěrkopísků v prostoru, kterým její trasa prochází.

V terénu je vyznačena pásovými turistickými značkami. Částečně vede po běžných cestách, částečně v terénu po turisticky značených trasách. Na zhruba 7 kilometrech okružní obousměrné trasy je umístěno celkem 14 zastavení osazených informačními tabulemi. Trasa prochází okolo pěti oddělených štěrkopískových jezer (jezero Veselí, jezero Veselí I., jezero Horusice, jezero Horusice I. a jezero Vlkovská pískovna) vzniklých po vytěžení písku a štěrkopísku v období 1950 - 1990.
Úvodní zastavení stezky (č. 1) je na jižním okraji Veselí nad Lužnicí v prostoru mezi jezerem Vlkovská pískovna a jezerem Veselí (přístup je ze silnice z Veselí nad Lužnicí směrem na Hamry a Val odbočkou vpravo v chatové osadě u železničního přejezdu). Trasa stezky vede i při hranici přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova.

Zajímavosti na trase:
Zastavení "CHKO Třeboňsko" - historie, význam, ochrana přírody
Zastavení "Mokré písky" - vysvětlení pojmu, jejich rozšíření v popisované oblasti
Zastavení "Zvířena a květena pískoven"
Zastavení "Suché a váté písky" - vysvětlení pojmů, jejich rozšíření v oblasti
Zastavení "Horusice" - historie a vývoj obce
Zastavení "Vlkov" - historie a vývoj obce
Zastavení "Vlkovský písečný přesyp" - vznik, ochrana, květena a zvířena přesypu