Rezervace Ruda byla zřízena k ochraně rozsáhlého rašeliniště na jižní a jihovýchodní straně Horusického rybníka asi 3 km jihozápadně od Veselí nad Lužnicí.

Území je z větší části porostlé borovicí lesní a břízou bradavičnatou, jejichž porosty se střídají s mokrými loukami s různě mocnou vrstvou rašeliny. Roste zde řada vzácných mokřavištních rostlinných druhů (kyhanka sivolistá, klikva žoravina, vachta trojlistá, rosnatka okrouhlolistá a řada dalších). Zaznamenán je výskyt četných druhů ptáků.

Okolo veřejnosti nepřístupné rezervace vede trasa žluté turistické značky z Veselí nad Lužnicí do Záblatí.