Školní naučná stezka Sokolí hnízdo seznamuje návštěvníky s přírodními zajímavostmi nejbližšího okolí Nových Hradů.

Zaměření stezky je přírodovědné - umožňuje základní seznámení s většinou typických přirozených i kulturních ekosystémů Přírodního parku Novohradské hory. V dané lokalitě se vyskytuje okolo 70 procent rostlinných a 60 procent živočišných druhů oblasti Novohradska.

Stezka je určena pěším návštěvníkům. V terénu je vyznačena místním značením (zelená "psaníčka"). Na zhruba 3 kilometry dlouhé trase je umístěno 15 zastavení.
Stezka je dvousměrná. Výchozí zastavení je v sousedství novohradského hradu před budovou základní školy. Koncové zastavení se nachází nedaleko zastavení č. 3. Trasu je tedy možné projít v číselném sledu zastavení 1 - 15, nebo 1 - 3 s přechodem k zastavení č. 15 a pokračovat protisměrně k zastavení č. 3.

Zajímavosti na trase:
Zastavení č. 1 - příroda skalního rulového ostrohu s výskytem vzácného tisu červeného, netopýra dlouhouchého a dalších rostlinných i živočišných druhů
Zastavení č. 3 - les s charakterem přirozeného ekosystému (duby staré až 400 let)
Zastavení č. 7 - chráněné stromy (350 let starý dub, 200 let staré stromořadí tvořené bukem, jasanem, javorem, lípou)
Zastavení č. 14 - smíšený nestejnověký les se druhovým složením i strukturou přibližuje přirozenému ekosystému
Zastavení č. 15 - mohutný, okolo 500 let starý dub o obvodu 8 m, květnatá louka jako příklad původního ekosystému