Trasa naučné stezky Velký Lomnický vede okolím městečka Lomnice nad Lužnicí a krajinou kolem rybníků Velký a Malý Lomnický asi 10 km severozápadně od Třeboně.

Je zaměřena na seznámení s historií Lomnice nad Lužnicí, s historií rybníka Velký Lomnický, vodním ptactvem a vodní flórou, s vlastivědnými zajímavostmi zdejší krajiny.

Stezka je určena pěším návštěvníkům. Na její 6,5 km dlouhé trase je umístěno 15 zastavení osazených informačními panely.
Nástupním místem je okrajová část Lomnice nad Lužnicí u hřbitova. Stezka vede okolo víceúčelového areálu Farská louka a dále podél kanálu Zlatá stoka (po obou březích) až k zastavení číslo 6. Odtud pokračuje jako okružní trasa. Po návratu z okruhu se návštěvnící vracejí stejnou cestou zpět do Lomnice.
Pro návštěvníky byl zbudován můstek přes Zlatou stoku, je zde pozorovatelna vodního ptactva, vyhlídková věž a přístřešek pro překonání nepřízně počasí. Na odpočívadlech jsou umístěny lavičky se stolky.
V terénu je trasa stezky značena ochranářskými "psaníčky".

Zajímavosti na trase:
Areál Farská louka
Rybník Vydýmač – využití, vodní ptactvo
Zlatá stoka - vodní kanál propojující rybníky Třeboňska
Vodní ptactvo - významné druhy vodních ptáků na rybníku Velký Lomnický
Lomnice nad Lužnicí - historie a vlastivědné zajímavosti obce
Fauna a flóra okolí Lomnice nad Lužnicí