Trasa naučné stezky Červené blato vede krajinou stejnojmenné národní přírodní rezervace na jihozápadním okraji Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko v prostoru při silnici Nové Hrady - Třeboň nedaleko osady Jiříkovo Údolí. Zde je i malé parkoviště, odkud je k začátku stezky asi 300 m.

Naučná stezka vede částí přírodní rezervace a je zaměřena na seznámení s dějinami těžby rašeliny, s jejím využíváním, s historií rašeliniště a jeho ekologickým významem a s přírodním bohatstvím rašelinišť.

Stezka je určena pěším návštěvníkům. Pro cyklisty je na začátku stezky připraven kolostav a rovněž přístřešek, kde si mohou odpočinout. Trasu tvoří asi tříkilometrový okruh s 9 zastaveními osazenými informačními panely. Stezka není v terénu zvlášť značena, ale je patrná, protože z velké části vede po povalových chodnících.

Zajímavosti na trase:
Jiříkovo Údolí - historie osady a bývalé sklárny, využívání rašeliny ve sklárně
Rašelinné jezírko - terasa s výhledem na jezírko
Rašeliniště - vývoj rašeliniště, typy rašelinišť
Sklářství - historie zdejšího sklářství, výroba hyalitového skla
Fauna a flóra rašeliniště