Lázeňské město Třeboň je významným turistickým, rekreačním a správním centrem Třeboňské pánve. Město bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací a je střediskem Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.
Leží na Zlaté Stoce v okrese Jindřichův Hradec asi 20 km východně od Českých Budějovic v nadmořské výšce 434 m.

Počátky města sahají do poloviny 12. století, kdy v močálovité oblasti dnešního Třeboňska vznikla na obchodní stezce osada (nebo dvorec). Český název je poprvé doložen k roku 1262. Tehdy ves patřila do majetku rodu Vítkovců. Ve 13. století je Třeboň již uváděna jako město. Ve 14. století bylo město opevněno a přešlo do majetku Rožmberků. Těm patřila od roku 1366 nepřetržitě až do roku 1611 a toto období bylo dobou největšího rozmachu města. Vrcholným obdobím Třeboně se stal konec 15. a 16. století v souvislosti s rozvojem rybníkařství. V jejím okolí byl vytvořen rozsáhlý rybničný a vodohospodářský systém, v těsném sousedství města byl založen rybník Svět a nedaleko i největší rybník v Čechách, Rožmberk. Ve městě působili jako správci oblasti známí rybníkáři Štěpánek NetolickýJakub Krčín.
Za dobu své existence město několikrát vyhořelo, těžké škody v něm zanechala třicetiletá válka, kolem roku 1640 padlo za oběť moru téměř všechno jeho obyvatelstvo. Od roku 1660 bylo město v majetku Schwarzenbergů, kteří započali s obnovou města. Vesměs barokní úpravy tak daly Třeboni její současnou tvář. Na konci 19. století zde byly založeny sezónní lázně, využívající léčivých vlastností rašeliny. Největší novodobý rozvoj města začal po druhé světové válce. Lázně byly po roce 1950 postupně rozšiřovány a přebudovány na významné sanatorium pro léčbu chorob pohybového ústrojí.

Třeboň má ojediněle zachovaný hradební systém. Jednoduché opevnění z konce 14. století doplnil Štěpánek Netolický ve dvacátých letech 16. století o druhý hradební pás s baštami, příkopem a valem. Vstup do města střeží zachované mohutné brány - HradeckáNovohradská (východní) a novější Budějovická (západní). Součástí obranného systému města byl i dnešní renesanční zámek s rozlehlým parkem rozkládající se na jihozápadní straně historického jádra.

Přirozeným centrem Třeboně je její náměstí, obklopené měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty. Nejvýznamnějším objektem na náměstí je radnice. Uprostřed náměstí se tyčí Mariánský sloup z roku 1781.
V severozápadní části města stojí pozůstatky bývalého augustiniánského kláštera ze 14. století s kostelem svatého Jiljí.
Na jižní straně města se rozkládá rybník Svět, na jehož břehu jsou rekreační střediska.
Na břehu Světa, asi 1,5 km od centra, se nalézá v přírodním parku Schwarzenberská hrobka.

Městem a jeho okolím prochází řada naučných stezek: okružní stezka Cesta kolem Světa tvoří uzavřený okruh okolo rybníka Svět, na hrázi Světa začínají také cyklostezky Okolo Třeboněnaučná stezka Rožmberk.

rezervace Slepičí vršek
rezervace Stará řeka
rezervace Velký a Malý Tisý
rezervace Meandry Lužnice
Jemčinská obora
kanál Zlatá stoka
kanál Nová řeka
rybník Rožmberk