Starobylé město Nové Hrady se nachází v Novohradských horách v blízkosti hranic s Rakouskem. Leží asi 30 km jihovýchodně od Českých Budějovic ve stejnojmenném okrese. Rozkládá se v nadmořské výšce 541 m na návrší, pod nímž protéká říčka Stropnice.

První zprávy o obci pocházejí již z roku 1279, kdy je zmiňována jako osada s hradem střežícím Vitorazskou stezku. Hrad zde nechal postavit rod Vítkovců, později jej vlastnili pánové z Landštejna a po nich Rožmberkové. V roce 1620 se město, tehdy v majetku Švamberků, postavilo ve stavovském povstání proti císaři. Nato bylo dobyto generálem Buquoyem, kterému je císař poté věnoval.

Na západním okraji města stojí starý hrad z konce 13. století obklopený mohutným příkopem. Z městského opevnění, které navazovalo na opevnění hradu, se do současnosti dochovaly jen zbytky hradebních zdí z druhé poloviny 14. století a tzv. Dolní brána z roku 1829.
U jihovýchodního rohu čtvercového náměstí s kašnou stojí jedna z nejstarších staveb města - pozdně gotický kostel svatého Petra a Pavla s klášterem servitů.
Na západní straně náměstí stojí původně renesanční radnice z poloviny 16. století, barokně upravená v 18. a znovu v 19. století.
Na protější (východní) straně náměstí je tzv. rezidence, kterou si zde nechali postavit Buquyové v letech 1634 - 1644.
Na východním okraji Nových Hradů vybudovali Buquoyové v letech 1801 - 1810 empírový zámek umístěný v rozsáhlém romantickém parku. Na hřbitově nedaleko zámku stojí pseudogotická hrobka Buquoyů z devadesátých let 19. století.

Městem procházejí trasy naučných cyklostezek Paměti NovohradskaPaměti Vitorazska. Jeho nejbližším okolím vede také naučná stezka Sokolí hnízdo.

park Terčino údolí
vrch Kohout
rezervace Červené blato
rezervace Hojná Voda
tvrz Cuknštejn
ves Hojná Voda
ves Dobrá Voda
městečko Horní Stropnice