Pozdně gotický kostel svatého Petra a Pavla vznikl na místě původního kostela, pocházejícího z doby před rokem 1284. Ten byl při požáru města v roce 1467 zničen. Nová stavba byla zahájena v roce 1500 a trvala až do roku 1590. Štíhlá hranolová věž byla kostelu přistavěna v roce 1628.

Chrámové jednolodí je sklenuto hvězdovou a síťovou žebrovou klenbou. Sedlový portál v západním průčelí je z období po roce 1510. Raně barokní vybavení kostela z let 1672 - 1692 patří k nejkvalitnějším svého druhu v Čechách.
V letech 1679 - 1685 byl ke kostelu přistavěn klášter servitů, barokní čtyřkřídlá stavba okolo rajského dvora.