Městečko Horní Stropnice leží na toku říčky Stropnice asi 5 km jihozápadně od Nových Hradů v okrese České Budějovice v nadmořské výšce 543 m.

První zmínky o obci pocházejí již z roku 1259. Významnou památkou je zdejší kostel svatého Mikuláše postavený v první polovině 13. století. Původní hodnotná románská stavba byla kolem roku 1500 pozdně goticky přestavěna. Navzdory této přestavbě se na kostele, zejména na jeho hranolové věži, dochovala řada románských stavebních prvků.
Síňové trolodí kostela je sklenuto síťovou klenbou na 6 pilířů. Hlavní oltář pochází z roku 1649, ostatní vybavení je povětšinou rokokové z druhé poloviny 18. století.
V roce 1765 byl v Horní Stropnici instalován Mariánský sloup se čtyřmi barokními sochami.

Městečkem prochází trasa naučné cyklostezky Paměti Novohradska.