Stropnice je největším a nejvýznamnějším pravostranným přítokem řeky Malše.

Romantická říčka pramení na hranicích ČR s Rakouskem na jihovýchodním svahu Vysoké (1.034 m) ve výšce 780 m n.m. v Novohradských horách. Od pramene teče severním směrem až k Novým Hradům, za kterými se její tok stáčí na severozápad. Zde vede její tok romantickým přírodním parkem Terčino údolí. Za Novými Hrady napájí řadu rybníků. Před soutokem s Malší mezi ŘímovemDoudleby se do ní vlévá zleva Svinenský potok.

Tok Stropnice, dlouhý od pramene až k soutoku 54 km, odvádí vodu z území o výměře 397 km čtverečních. Od 36. kilometru až k soutoku je řeka splavná pro sportovní lodě.

Mezi Horní StropnicíNovými Hrady vede okolo řeky trasa červené turistické značky. Dolní tok lemuje mezi obcemi Dolní Stropnice a Borovany trasa zelené turistické značky.