Doudleby leží asi 10 km jižně od Českých Budějovic ve stejnojmenném okrese na ostrohu obtékaném řekou Malší v nadmořské výšce 425 m.

Na místě vsi stávalo hradiště, bývalé správní středisko slovanského kmene Dúdlebů, a ve století desátém ještě hradiště Slavníkovců, ze kterého se do dnešní doby dochovaly zbytky valů. První zmínky o Doudlebech pak pocházejí ze 14. století v souvislosti se zdejším kostelem svatého Vincence.

Raně gotický kostel svatého Vincence byl vystavěn na místě původního hradiště v první polovině 13. století. Později byl rozšiřován, počátkem 18. století pak upraven v barokním stylu P. de Maggim. Pochází odtud řada cenných gotických deskových maleb z druhé poloviny 14. století, jejichž originály jsou v současnosti umístěny v Národní galerii v Praze a v Alšově jihočeské galerii na zámku Hluboká nad Vltavou.

Doudleby je také jméno pro dříve Doudleby osídlený kraj, jehož je obec Doudleby centrem. Na Doudlebsku, které je dnes vyhledávanou rekreační oblasti, se zachoval rázovitý lidový kroj, lidové písně a zvyky.