Trhové Sviny jsou malé městečko ležící na rozhraní Stropnické pahorkatiny a Třeboňské pánve na Svinenském potoce v nadmořské výšce 458 m asi 20 km jihovýchodně od města České Budějovice ve stejnojmenném okrese.

Původní osada Sviny byla založena v polovině 13. století při obchodní Vitorazské stezce pod hradem Sviny (někdy též zvaným Svinice). Poprvé je ves připomínána v letech 1260 - 1281 jako majetek Ojíře ze Svin. Od roku 1329 patřily Sviny již trvale k panství novohradskému. V roce 1420 město dobyli husité a vypálili jej i s hradem. Ten pak postupně spěl k zániku, až koncem 16. století byly jeho pozůstatky rozebrány na stavby. V 15. století získalo město právo trhu a od té doby se nazývá Trhové Sviny.

Výraznou dominantou městečka je kostel Nanebevzetí Panny Marie, jedna z nejcennějších gotických památek v jižních Čechách. Pochází ze 13. století, poprvé je však zmiňován až v roce 1317. V letech 1485 - 1510 byl kostel pozdně goticky přestavěn v trojlodní. Z původní stavby byly zachovány jen části zdiva se severním portálem. Krátce nato, v roce 1520, byla přistavěna ještě druhá, západní věž. Starší jižní věž je z druhé poloviny 14. století.
Kostelní trojlodí je sklenuto síťovou klenbou na tři páry pilířů, presbytář je pětiboký s jednoduchou síťovou klenbou.
Hlavní oltář a většina zařízení kostela je barokní a pochází z 18. století. Nejvzácnější je gotická dřevěná socha Madony z roku 1520 na hlavním oltáři a deskové obrazy apoštolů z první poloviny 17. století.

Na rodném domě Emila Háchy, prezidenta pomnichovského Česko-Slovenska a později Protektorátu, je umístěna jeho pamětní deska a busta.

Asi 1 km jižně od Trhových Svinů stojí poutní barokní kostel Nejsvětější Trojice.
Z městečka vychází přírodovědně zaměřená naučná stezka Trhosvinensko a prochází tudy i trasy naučných cyklostezek Paměti NovohradskaPaměti Slepičích hor. Okolím Chvalkova (asi 5 km jižně) vede trasa naučné stezky Krajinou humanity.

park Terčino údolí
rezervace Červené blato
památník Trocnov
tvrz Žumberk
ves Římov
obec Besednice
městečko Horní Stropnice
město Nové Hrady