Tvrz Žumberk se nachází ve stejnojmenné obci nad údolíčkem Svinenského potoka 7 km jihovýchodně od Trhových Svin ve výšce 500 m nad mořem.

První doložené zprávy o tvrzi pocházejí ze 13. století. Měla různé majitele, od roku 1618 byla součástí novohradského panství. Začátkem 17. století byla přestavěna do renesanční podoby a do jejího opevnění se šesti válcovými baštami, které se dochovalo jen z části, byla zahrnuta celá ves a poplužní dvůr. V devatenáctém století byla tvrz znovu upravována a částečně ztratila svoji původní podobu.
V sedmdesátých letech 20. století prošla rozsáhlou rekonstrukcí, takže je ve velmi dobrém stavu. V objektu tvrze je dnes muzeum.
Původně gotický kostel svatého Jana Křtitele, který se připomíná jako farní již v roce 1332, vypálili první polovině 15. století husité. Nová stavba pochází z roku 1455. Po požáru v první polovině 19. století byly restaurovány interiéry. Síňové čtyřlodí na čtvercovém půdorysu završuje síťová klenba.

Žumberkem prochází naučné cyklostezky Paměti NovohradskaPaměti Slepičích hor, nedaleko vede také trasa naučné stezky Krajinou humanity vycházející z Chvalkova (asi 3 km západně).