Trasa Naučné stezky Hojná Voda vede krajinou národní přírodní památky Hojnovodský prales po úbočí vrchu Vysoká (1.034 m) asi 10 km východně od Benešova nad Černou a asi 8 km jižně od Horní StropniceNovohradských horách.

Hojná Voda - prales

Tématem stezky je les, jeho funkce v krajině a informace o pralese Hojná Voda.

Trasa stezky je dlouhá asi 3 km, a přestože na ní návštěvníci překonají převýšení 130 m, vede po velmi dobře schůdných cestách. Stezka je jednosměrná s výchozím místem na malém parkovišti u rozcestí lesních cest asi 2 km jižně od vsi Hojná Voda. Na 11 zastaveních osazených informačními panely se návštěvníci seznamují s pralesem Hojná Voda, dozvědí se něco o druhové skladbě lesa, seznámí se s faunou a flórou pralesa a dostanou informace i o dvou významných lesnických exkurzích, které se zde konaly v letech 1874 a 1895.

Zajímavosti na trase:
Lesní projekce, mapování a zjišťování množství dřeva v lese
Lesní cesty, jejich členění, budování a využívání
Historie, výzkum a současný stav NPP Hojná Voda
Popis lesnických exkurzí do pralesa
Vztah mezi zvěří, lesem a člověkem
Vliv přírodních podmínek na hospodaření v lese