Trasa naučné stezky Jindřišským údolím vede krajinou mezi obcemi Jindřiš a Malý Ratmírov asi 5 km východně od Jindřichova Hradce.

Obsah informačních panelů stezky je zaměřen na geomorfologii, dále na některé lidmi dosud nezasažené části přírody a seznamuje rovněž s historií krajiny. Z velké části se věnuje zbytkům původních lesních společenstev, která se na úbočích a dně údolí na řadě míst vyskytují.

Asi 5 km dlouhá obousměrná stezka vede po pravém břehu Hamerského potoka. Výchozí (cílové) místo je v Jindřiši, cílové (výchozí) místo je v Malém Ratmírově. Návštěvníci jsou po trase vedeni červenou turistickou pásovou značkou směřující z Jindřichova Hradce do Kunžaku. Vstup na stezku je možný i z obce Blažejov (asi na polovině trasy) polní cestou od kostela směrem do údolí.
Na několika informačních panelech osazených u jednotlivých zastavení jsou popsány přírodní zajímavosti i historie zdejší krajiny. Kaňonovité údolí je zajímavé i samo o sobě tím, že koryto potoka je člověkem takřka nezasažené a zachovalo si svou původní divokou podobu.

Zajímavosti na trase:
Lesní společenstva - ostrůvky původních lesních společenstev na dně i úbočích údolí
Typické rostliny Jindřišského údolí
Typičtí živočichové
Živočišstvo potoka a okolních mokřadů
Jindřiš - historie a zajímavosti
Vítkův hrádek - pozůstatky hradu z první poloviny 13. století