Trasa naučné stezky Podskalí vede podél toku řeky Otavy na území města Strakonice.

Je zaměřena zejména na seznámení s přírodními poměry okolí Otavy, geologickou stavbou zdejší krajiny, s historií Strakonic i významnými osobnostmi, které zde působily.

Stezka je určena pěším návštěvníkům. Jednosměrná trasa dlouhá asi 3,5 km začíná na levém břehu Otavy a nejprve po levém břehu, od Velké skály pak po pravém břehu řeky provádí návštěvníka Strakonicemi a přibližuje mu řeku a její význam pro krajinu i vývoj města.
Na trase, která je v terénu vyznačena místním značením (ochranářská zelenobílá "psaníčka"), je umístěno 14 informačních tabulí.

Zajímavosti na trase:
Zastavení č. 2 - řeka Otava
Zastavení č. 4 - historie voroplavby
Zastavení č. 7 - přírodní památka Velká skála
Zastavení č. 9 - život řeky
Zastavení č. 11 - přírodní památka Kalvárie
Zastavení č. 13 - Zellerinova stráň