Trasa naučné stezky Orlík - Zvíkovské Podhradí vede krajinou středního Povltaví po levém břehu Vltavy ve Středočeské pahorkatině.

Je zaměřena na seznámení s historií krajiny, kterou prochází, upozorňuje i na přírodovědné zajímavosti, hlavně na zvláštní nebo chráněné rostlinné a živočišné druhy, vyskytující se podél Vltavy.

Stezka je určena pěším návštěvníkům. Nástupní místo na asi 30 km dlouhou trasu stezky je u zámku Orlík, koncové místo je ve Zvíkovském Podhradí. Přístup na začátek stezky umožňuje kromě silnice i pravidelné lodní spojení mezi hradem Zvíkovemzámkem Orlík. Návštěvníci, kteří projdou trasu stezky, se tedy mohou do výchozího místa vrátit lodí.
Trasa je v terénu vyznačena zelenobílými "psaníčky". Vzhledem ke značné délce je třeba počítat při návštěvě stezky s časovou rezervou jednoho dne. Méně zdatní návštěvníci mohou prohlídku rozdělit na dvě části - první mezi Orlíkem a Nevězicemi (zhruba polovina vzdálenosti), druhou mezi Nevězicemi a Zvíkovským Podhradím.
Na trase stezky je umístěno 15 zastavení osazených informačními panely.

Zajímavosti na trase:
zámek Orlík - zámecký park, galerie dřevěných plastik, Schwarzenberská hrobka
Zvíkovské Podhradí - obec, most přes Vltavu a most přes Otavu
hrad Zvíkov
Hradiště - pozůstatky slovanského hradiště pod Nevězicemi
Rezervace Kopaniny - chráněná květena