Městečko Čimelice leží asi 20 km severně od okresního města Písku na toku říčky Skalice v nadmořské výšce 474 m.

Archeologické nálezy dokládají, že zde žili lidé již v pravěku. Na levém břehu Skalice byly zjištěny pozůstatky keltské osady. Až do poloviny 15. století byla ves majetkem královské komory. V 16. století přešla do majetku Dejmů ze Stříteže. Ti začali s budováním rozsáhlé rybniční soustavy v okolí. Po roce 1620 byly Čimelice Dejmům zkonfiskovány. Od roku 1840 přešly do majetku Schwarzenbergů.

Nejzajímavější památkou Čimelic je stejnojmenný barokní zámek stojící přímo v obci. Byl založen v první polovině 18. století a je obklopen rozsáhlým anglickým parkem. V jeho těsném sousedství stojí původní tvrz, připomínaná již ve 13. století, která byla barokně přestavěna na sýpku.
Na náměstí stojí empírový, původně gotický kostel Nejsvětější Trojice, založený zřejmě ve 13. století. Byl nejdříve barokně upravován, dnešní podobu dostal při přestavbě v roce 1822.
Na hřbitově při silnici na Písek je empírová hrobka rodu Vratislavů, postavená v roce 1819 v podobě řeckého chrámu.
Od roku 1737 pracovala v Čimelicích sochařská huť Jana Hammera, která nejen pro Čimelice, ale pro celé široké okolí vytvořila řadu řezbářských a kamenosochařských prací. Hammerovy sochy jsou dnes umístěny na hřbitově, na náměstí a na mostě v Čimelicích, na mostěPísku i jinde.

V nedalekém mlýně u Diků (při silnici z Čimelic do Orlíka nad Vltavou) byla 11. května 1945 podepsána kapitulace německé Schörnerovy armády po porážce spojeneckými vojsky u Slivice. Zde byly tedy formálně skončeny poslední boje druhé světové války v Evropě.
V Čimelicích končí trasa vlastivědné naučné Alšovy stezky vycházející z Mirotic.