Trasa naučné Alšovy stezky vede krajinou mezi Miroticemi, Rakovicemi a Čimelicemi v okrese Písek.

Vlastivědné zaměření stezky se promítá do jednotlivých zastavení, na nichž jsou návštěvníkům přibližovány historické, přírodní a archeologické zajímavosti oblasti.

Stezka spojuje MiroticeČimelicemi. Výchozí místo a první zastavení je v Miroticích. Odtud vede trasa stezky přes Boudy a Rakovice do Čimelic. Na 12 km dlouhé trase je umístěno 9 zastavení osazených informačními panely.
Stezka je určena pěším návštěvníkům, využívat ji mohou i cyklisté. Trasa stezky mezi jednotlivými zastaveními je popsána vždy na předchozím panelu.

Zajímavosti na trase:
Mirotice - památník Mikoláše AlšeMatěje Kopeckého, kostel svatého Jiljí
Viklan - u obce Boudy
Malý Kosatín - chráněné území přírodní památky (ojedinělé rostlinné druhy)
Rakovice - zámek
Čimelice - zámek, kostel Nejsvětější Trojice, hrobka