Naučná stezka Rudolfovo město prochází Rudolfovem a jeho blízkým okolím. Trasy procházejí předělem mezi ČeskobudějovickouTřeboňskou pánví v nadmořské výšce okolo 500 m nad mořem.

Trasy stezky jsou zaměřeny hlavně na historii hornictví v Rudolfově a jeho okolí. Návštěvníci se dozvědí i základní informace o historii města a o technických dílech, která vznikla v souvislosti s těžbou stříbra a antracitu v jeho okolí.

Stezka má dvě okružní trasy. První vede severním směrem přes Adamov a Hůry zpět do Rudolfova. Na téměř pětikilometrovém okruhu je umístěno 9 zastavení. V terénu je vyznačen místním značením (černá zkřížená kladívka v bílém poli). Je zaměřený zejména na historii města, důlní stavby a vodní díla související s dolováním.
Druhá trasa vede z Rudolfova východním směrem (k Hlincové Hoře) a odtud se vrací zpět do města. Na asi 4,5 km dlouhém okruhu je osazeno 10 tabulí jednotlivých zastavení. Vede místy, kde jsou patrné skromné pozůstatky po dolování. Při trase druhé stezky bylo zřízeno malé muzeum hornictví na Rudolfovsku. Druhý okruh je v terénu rovněž značen místním značením (bílá zkřížená kladívka na zeleném poli). Výchozí zastavení (na náměstí v Rudolfově) je pro obě trasy společné.
Časová náročnost každé z tras představuje asi 1,5 - 2 hodiny. Obě stezky jsou dobře průjezdné i pro cyklisty.

Zajímavosti na trase:
Rudolfov - historie města
napájecí systém pro důl Třešeň
doly na antracit - nejmladší historie hornictví na Rudolfovsku
Šibeniční vrch - městské popraviště
důl svatého Eliáše - poslední důl na stříbro ve zdejším revíru
hornictví na Rudolfovsku
akumulační nádrže pro doly