Stezka Adalberta Stiftera prochází Horní Planou a jejím blízkým okolím ve vzdálenosti asi 20 km jihozápadně od Českého Krumlova.

Její trasa je zaměřena zejména na osobnost básníka a spisovatele Šumavy Adalberta Stiftera a jeho oblíbená (a dodnes zajímavá) místa v okolí rodné obce, která rád navštěvoval.

Hornoplánská Stifterova stezka je asi 4 km dlouhá. Je určena pěším návštěvníkům, mohou ji však využívat i cyklisté. Začíná nedaleko náměstí v Horní Plané u Stifterova rodného domku (dnes spisovatelovo muzeum). Končí u rekreačního střediska Karlovy Dvory. Na její trase je místěno 9 zastavení osazených informačními panely. V terénu je trasa stezky vyznačena turistickými značkami. Mapka stezky je na infopanelu prvního zastavení u Stifterova muzea.

Zajímavosti na trase:
Zastavení č. 1 - Stifterův rodný domek (muzeum Adalberta Stiftera)
Zastavení č. 2 - Alej Adalberta Stiftera se sochou spisovatelekaple Panny Marie Bolestné (Dobrá Voda)
Zastavení č. 3 - vyhlídka na Trojmezenskou hornatinu
Zastavení č. 4 - Stifterův smrk
Zastavení č. 5 - Panorama hraničních hor
Zastavení č. 6 - Stifterův buk