Trasa naučné stezky prochází krajinou v sousedství osady Svatý Tomáš, ležící pod hradem Vítkův kámen na pravém břehu Lipenské nádrže.

Stezka je zaměřena zejména na seznámení s problematikou pěstování a obnovy lesa, ale upozorňuje i na vlastivědné zajímavosti v jejím okolí.

Okružní trasa stezky je 6,5 km dlouhá. Jejím výchozím a současně koncovým místem je lokalita Uhliště, která leží na veřejné cestě z obce Frýdava do obce Pasečná. Uhliště je křižovatka s asfaltovou, ale lesní cestou. Je zde malé parkoviště a turistický přístřešek.
Na trase je 9 zastavení, která jsou osazena informačními tabulemi. Stezka je určena pro pěší návštěvníky, využívat ji mohou i cyklisté (s tím, že v některých místech je třeba kolo vést). V terénu je vyznačena vlastním značením Lesů ČR. Kromě informačních tabulí je na trase umístěn turistický přístřešek a odpočivadlo.

Zajímavosti na trase:
Přírodní památka Svatý Tomáš
Hospodářská funkce lesa, těžba dřeva
Osada Svatý Tomáš, její historie a současnost, památky
Schwarzenberský lovecký zámeček a přilehlý park
Jedle bělokorá, ochrana proti škodám zvěří
Obnova a výchova lesa