Trasa naučné Graselovy stezky pojmenované podle lupiče Johanna Georga Grasela (1790 - 1818), který působil na Slavonicku, vede krajinou mezi SlavonicemiČeským Rudolcem.

Stezka je zaměřena na seznámení s vlastivědnými zajímavostmi Slavonicka. Připomíná jednak působení Johanna Grasela, který v této oblasti provozoval svoji loupežnickou "živnost" na přelomu 18. a 19. století, ale přibližuje i historii osidlování zdejší krajiny, upozorňuje na přírodní zajímavosti a nechybí ani připomenutí významných sakrálních staveb.

Stezka je určena pěším návštěvníkům, z větší části je sjízdná i pro cyklisty. Na její 12 km dlouhé trase je umístěno 9 zastavení osazených informačními tabulemi, na kterých jsou popsány jednotlivé zajímavosti. Stezka vede ze Slavonic do Českého Rudolce, lze ji absolvovat i v obráceném směru. Výchozí bod stezky je ve Slavonicích nedaleko Dačické brány ve směru na Stálkov. Za kostelem svatého Jana Křtitele (po levé straně) odbočuje vpravo cesta, která přivede návštěvníky k 1. zastavení stezky.
V terénu je její trasa vyznačena logem stezky a místním značením (žluté kolečko na hnědém podkladě).

Zajímavosti na trase:
Slavonice - ojedinělý městský renesanční celek s řadou památek, muzeum
Poutní kostel Božího Těla (též svatého Ducha) - výhled na Slavonice
Lesní rybníky - zvířena a květena, chráněné rostliny a živočichové
Graselova sluj - seskupení balvanů - "jeskyňka", v níž se údajně loupežník ukrýval
Schillerovy kameny - seskupení balvanů, údajně zde F. Schiller čerpal námět pro své dílo Loupežník
Peníkovská pila - unikátní celodřevěná vodní pila - významná technická památka
Český Rudolec - ruiny zámku zvaného "moravská Hluboká"