Trasa vede po svazích stejnojmenného vrchu (789 m) v těsném sousedství města Větřní v Krumlovské vrchovině.

Stezka je zaměřena vlastivědně - povšechně seznamuje návštěvníky se zajímavostmi zdejší krajiny jak z hlediska rostlinstva a živočišstva, tak z hlediska ochrany přírody a krajiny, upozorňuje na výhledová místa, připomíná i geologickou stavbu krajiny.

Výchozí místo okružní stezky je u budovy základní školy ve Větřní. Je určena pěším návštěvníkům, využívat ji mohou i cyklisté. Na její asi 3,5 km dlouhé trase je umístěno 10 zastavení. V terénu je vytýčena místním značením.

Zajímavosti na trase:
Naleziště krystalického grafitu
Chráněná lilie zlatohlávek
Výhled do údolí Vltavy
Vápencový lom
Pozůstatky po těžbě grafitu