Trasa naučné stezky Les vede krajinou blízkého okolí obce Borová Lada v NP Šumava asi 15 km jihozápadně od Vimperka. Téměř celá vede po úbočí vrchu Vyhlídka (1.068 m).

Stezka je monotematická a je zaměřena na les, jeho význam a funkci v krajině.

Přístup k nástupnímu místu na trasu stezky je z obce Borová Lada po silnici směr Kvilda. Asi 1 km za obcí je odbočka vlevo, na níž je přibližně po 750 m 1. zastavení asi tříkilometrové naučné stezky. Je na ní umístěno několik zastavení osazených informačními panely. Na trase stezky je i dřevěná vyhlídková věž, ze které je výhled na obec Borová Lada i do údolí Vltavy a do nedaleké Chalupské slati.
V terénu je trasa stezky, určené pěším návštěvníkům i cyklistům, vyznačena zelenobílými ochranářskými "psaníčky".

Zajímavosti na trase:
Význam a funkce lesa
Druhová skladba lesa, lesní monokultury, vývoj lesa
Využívání lesa a suroviny, které les poskytuje
Zvířena šumavských lesů
Vyhlídková věž