Město Vimperk bývá často zváno "bránou Šumavy" nebo také "městem pod Boubínem". Kromě toho, že leží na hranici CHKO Šumava na severním úbočí vrchu Boubína, je také sídelním místem správy CHKO a NP Šumava.
Město se rozkládá v údolí řeky Volyňky 16 km severozápadně od okresního města Prachatice v nadmořské výšce 700 m.

Historie města sahá až do poloviny 13. století, kdy zde byl postaven hrad založený k ochraně Zlaté stezky. Podhradí, poprvé připomínané již v roce 1263, těžilo ze své výhodné polohy na obchodní trase a v roce 1359 bylo již městečkem. V období husitských válek byl Vimperk roku 1423 dobyt a vypálen husity. Městem se stal v roce 1479, kdy byl také obdařen mnoha výsadami královských měst a opevněn. V roce 1619 bylo město neúspěšně dobýváno stavovským vojskem. V 17. a 19. století jej postihly rozsáhlé požáry, při nichž byla značně poškozena jeho velká část. Při posledním velkém požáru v roce 1904 vyhořelo téměř celé náměstí.

Na místě původního hradu nad městem stojí renesanční zámek vybudovaný v letech 1622 - 1624. Na opevnění hradu navazoval hradební systém města z doby po roce 1479. Kromě několika celistvých úseků se z něho dochovalo do současnosti také šest válcových bašt a tzv. Černá brána.
Na východním okraji náměstí se dvěma kašnami z 18. století stojí hodnotný, původně raně gotický kostel Navštívení Panny Marie, jedna z nejstarších staveb města.
Před kostelem je pozdně gotická městská zvonice z doby okolo roku 1500, nově upravená v roce 1909.
V centru města se dochovalo několik hrázděných srubových domů s polovalbovými střechami ze 17. a 18. století.

Vimperk je jedním z několika šumavských měst, kde se až do konce 20. století dochovala tradice výroby skla.
Tradiční výrobou Vimperka je též tiskařství. Již krátce po vynálezu knihtisku zde byly v roce 1484 vytištěny první dvě knížky a první kalendáře v Čechách (některé zdroje uvádějí, že byly prvními v Evropě).
Starou historii má ve Vimperku i zpracování dřeva a textilní výroba. Známými výrobky jsou upomínkové předměty a bižuterie vyráběné z jeleních parohů - historie této drobné řemeslné výroby zasahuje do období okolo roku 1881.

Vimperkem a jeho okolím prochází řada naučných stezek. Vimperská větev naučné Zlaté stezky vede po trase bývalé obchodní cesty ze Strážného. S významnými památkami města a jeho blízkého okolí seznamuje naučná stezka Údolím vimperských památek. Po svazích Boubína v okolí města vede lesnická naučná stezka.

Mářský vrch
naučná Sudslavická stezka
naučná stezka Alej smíření
hora Churáňov
zřícenina hradu Hus
ves Kubova Huť
ves Lčovice
ves Záblatí
ves Zdíkov
městečko Čkyně
městečko Stachy