Raně gotický kostel Navštívení Panny Marie byl postaven v polovině 13. století, přestavěn roku 1365 a pak pozdně goticky počátkem 16. století. Stavbu tvoří nesymetrické síňové dvoulodí sklenuté síťovými klenbami, polygonální presbytář s křížovou klenbou a hranolová věž v jihozápadním rohu.
V severní části lodi je kaple svaté Anny. Hodnotné zařízení chrámu je barokní, z doby před polovinou 18. století.