Trasa naučné stezky Boubínský prales vede po úbočí hory Boubín (1.362 m) asi 10 km jižně od Vimperka na území CHKO Šumava.

Seznamuje návštěvníky s přírodní rezervací Boubínský prales, jeho přírodními poměry, vývojem a využitím, s historií Boubínského jezírka a plavení dřeva po Kaplickém potoce, s botanickými a zoologickými zajímavostmi.

Na 4 kilometry dlouhém okruhu, jehož výchozí i cílové místo je u Boubínského jezírka, je umístěno 10 zastavení osazených informačními panely. Na začátku stezky a přibližně v polovině okruhu jsou vybudovány odpočívky.
Stezka je určena pěším návštěvníkům. V terénu je její trasa vyznačena místním značením (ochranářská "psaníčka"), částečně i pásovým turistickým značením (modrá značka).

Zajímavosti na trase:
Boubínské jezírko - umělá vodní nádrž na Kaplickém potoce
Chůdové kořeny - mohutné kořeny stromů, které se spojují nad zemí
Král smrků - dnes již padlý nemohutnější strom pralesa
Lovecká chata - bývalá lovecká chata pod vrcholem Boubína
Průhledy do jádra pralesa
Představitelé pralesní vegetace