Trasa Naučné stezky Třísov - Dívčí kámen - Holubov vede územím v okolí soutoku Křemžského potokaVltavou na východním okraji CHKO Blanský les.

Je zaměřena na seznámení s přírodními, historickými i technickými zajímavostmi a památkami oblasti.

Stezka je určena pěším návštěvníkům i cyklistům (cyklistům mimo zříceninu hradu Dívčí kámen). Výchozí zastavení asi 3 km dlouhé jednosměrné stezky je u železniční zastávky v obci Třísov. Poslední zastavení je u železniční stanice Holubov.
Na trase je umístěno 14 zastavení osazených informačními panely. V terénu je trasa vyznačená značením obvyklým pro naučné stezky - zelenými ochranářskými "psaníčky". Mapa stezky je umístěna na prvním informačním panelu u výchozího zastavení. K dispozici je i tištěný průvodce (zájemci ho získají na Správě CHKO Blanský les).

Zajímavosti na trase:
Zastavení č. 2 - č. 5 - Keltské oppidum Třísov
Zastavení č. 8 - přírodní rezervace Dívčí kámen (granulitová skála, cenná společenstva lišejníků)
Zastavení č. 10 - zřícenina hradu Dívčí kámen
Zastavení č. 11 - využití vodní síly na Křemžském potoce (elektrárny, mlýny, hamry)
Zastavení č. 13 - Adolfovská železárna (připomenutí bývalé železářské hutě)