Trasa naučné stezky Okolím Lnář vede krajinou mezi městečkem Lnáře a obcí Tchořovice na území okresu Strakonice.

Je zaměřena zejména na historii této oblasti a přibližuje i dějiny rybníkářství na Blatensku a Lnářsku.

Stezka je určena pěším návštěvníkům. Její jednosměrná trasa je 5,5 km dlouhá a je na ní umístěno 15 zastavení.
Výchozím místem je křižovatka silnic ve středu Lnář, cílové místo je u železniční zastávky v obci Tchořovice. V terénu je trasa stezky vyznačena zelenobílými ochranářskými "psaníčky".

Zajímavosti na trase:
Zastavení č. 2 - Lnářelnářský zámek
Zastavení č. 4 - kostel Nejsvětější Trojice a bývalý klášter
Zastavení č. 8 - rostlinstvo zdejší krajiny
Zastavení č. 9 - bažantnice - stromy a keře
Zastavení č. 12 - ptáci vod a rákosin
Zastavení č. 13 - rostliny vod a mokřadů
Zastavení č. 15 - obec Tchořovice (historie obce, tvrz, ...)