Obec Lnáře je známá zejména díky místnímu monumentálnímu zámku a klášteru. Leží na Smoliveckém potoce v lnářsko-blatenské rybniční oblasti, 10 km severozápadně od městečka Blatná v okrese Strakonice v nadmořské výšce 565 m.

První zmínky o vsi pocházejí z roku 1313. Již tehdy byla proslulá rybníkářstvím. Traduje se, že zde bývalo 365 rybníků a každý přestupný rok se zakládal další. Ve vsi stávala gotická tvrz, která byla v roce 1597 přestavěna renesančně do zámecké podoby. Zámeček byl upraven na pivovar a od osmdesátých let 20. století je využíván pro bytové účely.
V jeho těsném sousedství byly v roce 1670 položeny základy nového raně barokního zámku. Stavba tohoto známého sídla byla dokončena v letech 1683 - 1686.

Na východním okraji města stojí bývalý klášter bosých augustiniánů. Byl založen v letech 1688 - 1693. Patří k němu klášterní kostel Nejsvětější Trojice postavený v letech 1706 - 1723. Kostelní věž, která je zakončená cibulovou bání, byla postavena kolem poloviny 18. století. V kostele je hodnotné zařízení a jsou v něm dochovány cenné malby včetně deskového obrazu Lnářské Madony z 15. století.

Ze Lnář pocházel významný český lexikograf František Štěpán Kott.

Městečkem a jeho okolím prochází trasa naučné stezky Okolím Lnář.

ves Kasejovice
ves Bělčice
město a zámek Blatná
město Horažďovice