Trasa naučné stezky Myšenecké slunce prochází obcí Myšenec na Písecku (asi 2 km severně od Protivína) a jejím blízkým okolím. Své jméno získala podle největší zajímavosti na trase, přírodní památky - turmalinového "slunce".

Stezka je zaměřena hlavně historicky a připomíná návštěvníkům dějiny zdejšího osídlení od pravěku do současnosti.

Asi 2 km dlouhá trasa začíná u starého brodu přes Blanici v těsném sousedství Myšence. Prochází obcí a jejím blízkým okolím a na sedmi zastaveních seznamuje návštěvníky s historickými zajímavostmi osidlování Protivínska.
Zastavení jsou osazena informačními tabulemi. Stezka je určena pěším návštěvníkům, využívat ji mohou i cyklisté.

Zajímavosti na trase:
Myšenecké slunce - přírodní památka, turmalin vykrystalizovaný paprskovitě na podkladu z jiné horniny
Kostel svatého Havla - původně románský kostel přestavěný goticky s několika arkádovými kapličkami
Hrad - skrovné pozůstatky hradu z poloviny 13. století
Blanice - řeka pramenící na Šumavě, vlévá se do OtavyPutimi