Řeka Blanice je pravostranným přítokem Otavy, do které se vlévá nedaleko obce Putim asi 5 km jižně od Písku. Pramení na severním svahu Knížecího Stolce (1.226 m) ve výšce 960 m nad mořem asi 15 km jihozápadně od Volar.

Na horním toku protéká kopcovitou krajinou s četnými hluboko zaříznutými kaňonovitými údolími. Jedno z nejpěknějších se zachovalo pod zříceninou hradu Hus. V úseku mezi Arnoštovem a Blanickým mlýnem zde byla k ochraně řeky i jejího okolí vyhlášena národní přírodní rezervace Horní Blanice.
Nedaleko Záblatí se do Blanice vlévá Cikánský potok. U Husince byl tok řeky přehrazen hrází Husinecké přehrady, za níž vzniklo jezero sloužící jako zásobárna pitné vody pro Prachatice.
Na středním toku se údolí Blanice rozevírá a stává se mělčím. Řeka zde protéká Strunkovicemi nad BlanicíBavorovem. Dolní tok plyne již zcela otevřenou krajinou až k soutoku s Otavou. Významnými místy na jejím dolním toku jsou města VodňanyProtivín.

Blanice má značný spád a zejména v jarním období je bohatá na vodu. V minulosti byla využívána k plavení polenového dřeva z oblastí rozsáhlých lesů na Volarsku. Na řece se rýžovalo zlato a lovily se zde perlorodky říční. Blanice má 95 km dlouhý tok, který odvodňuje území o rozloze 860,5 km čtverečních.

Jednotlivé části horního toku Blanice zpřístupňují trasy červené (Volary - Zbytiny - Lhenice), zelené (Volary - Arnoštov - Prachatice) nebo modré turistické značky (Volary - Křišťanovice - Chroboly). V úseku mezi ZáblatímHusincem vede okolo řeky trasa žluté turistické značky.