Známé ovocnářské a sadovnické městečko Lhenice leží pod vrchem Stráže (742 m n. m.), 7 km jižně od Netolic v okrese Prachatice, v nadmořské výšce 559 m.

Poprvé jsou Lhenice připomínány již v roce 1263. Tehdy byly v majetku kláštera ve Zlaté Koruně, později přešly do majetku rodu Rožmberků. Od roku 1437 do roku 1547 patřily k městu Táboru. Pak je znovu koupili Rožmberkové a koncem 17. století bylo městečko přičleněno k panství netolickému.

Staletou tradici ovocnářství ve Lhenicích dokládá i městský znak, který byl obci udělen králem Ferdinandem I. roku 1544. Tato tradice se ve městě a jeho okolí dochovala dodnes.

Lhenický kostel svatého Jakuba je gotická stavba pocházející ze 14. století. Ve třicátých letech 18. století byl chrám barokně upraven - byla prodloužena loď a presbytář byl sklenut lunetovou valenou klenbou. Vybavení kostela je barokní z poloviny 18. století.

CHKO Blanský les
vrch Buglata
rybník Dehtář
zámek Kratochvíle
ves Vitějovice
město Netolice