Horní tok řeky Blanice a její blízké okolí je z hlediska ochrany přírody cenným územím. Část jejího údolí mezi Arnoštovem a Blanickým mlýnem je dnes chráněna formou národní přírodní rezervace o ploše 2.100 ha, známé pod názvem Horní Blanice.

Přístup do rezervace je možný po železniční trati Prachatice - Volary. Ze zastávky Spálenec, v jejíž blízkosti se nachází zařízení ochrany přírody pro studium říčního ekosystému a chov perlorodky říční, vede trasa červené značky do Volar (asi 10 km). Částí rezervace vede i cyklotrasa z Volar přes Spálenec, Arnoštov a Záhvozdí zpět do Volar (asi 30 km). Pěkným vycházkovým okruhem je i trasa z Blažejovic na sever po žluté na křižovatku s modrou a po té dál okolo Křišťanovického rybníka s autokempem k hradu Hus. V místě, kde modrá značka přetíná silnici, je možné její trasu opustit a po silnici se vrátit do výchozího místa - Blažejovic. Celý okruh je dlouhý přibližně 8 km.