Trasa Naučné stezky Senotín prochází krajinou České Kanady v okolí Senotína na Jindřichohradecku asi 8 km severně od Nové Bystřice.

Je zaměřena na seznámení s přírodními zajímavostmi okolí Senotína, technickými zajímavostmi i historií okolní krajiny, s vývojem osídlení i s vlivy, které vedly k současnému poškození krajiny.

Trasa stezky je určena pěším návštěvníkům. Na jeden kilometr dlouhé stezce, která je v terénu vytyčena značením pro naučné stezky, je umístěno osm zastavení s informačními tabulkami. Výchozí místo je u zastávky úzkokolejné železnice Senotín (trať Jindřichův Hradec - Nová Bystřice), poslední zastavení je na návsi v Senotíně.

Zajímavosti na trase:
Historie krajiny České Kanady
Úzkokolejná železnice
Půda a život v půdě
Ekosystém, biocenóza, ekotop
Vývoj osídlení České Kanady