Naučná stezka Brložsko prochází krajinou CHKO Blanský les v prostoru mezi obcemi Brloh a Kuklov.

Stezka je zaměřena na přírodní a kulturní bohatství Brložska. Návštěvníci se na její trase seznámí také s bohatou a někdy i tajemnou historií jeho osidlování.

Trasa stezky je okružní - výchozí i cílové zastavení je v obci Brloh. Její trasa je 7,5 km dlouhá a je na ní umístěno 16 zastavení osazených informačními panely. Je určena pěším návštěvníkům.
Kromě výchozího místa je možné na trasu, vedoucí částečně i po turistických cestách (červená a modrá značka), vstoupit i v Kuklově, případně na dalších zastaveních. Trasa stezky je vyznačena místním značením. Kromě vlastních zastavení jsou na stezce vyznačeny body s vyhlídkou do krajiny.

Zajímavosti na trase:
Zastavení č. 1 - obec Brloh (historie, původní lidová architektura)
Zastavení č. 5 - hradiště U Ondřeje (bývalé hradiště z 8. století, zaniklé ve druhé polovině 9. století)
Zastavení č. 8 - pozůstatky hradu Kuglvaid z první poloviny 14. století v Kuklově
Zastavení č. 9 - torzo gotického klášterního kostela v Kuklově
Zastavení č. 13 - hradiště na vrchu Stržíšek (sporé pozůstatky hradiště z 5. století před n.l.)
Zastavení č. 16 - kostel svatého Šimona a Judy v Brlohu