Nádrž na Dehtářském potoce 15 km západně od Českých Budějovic patří mezi 10 největších rybníků v ČR.

Jeho zemní hráz je téměř 10 m vysoká a 234 m dlouhá a zadržuje 6,5 mil. m krychlových vody. Uprostřed rybníka, jehož plocha dosahuje 246 ha, je ostrov s chovem kachen.