Trasa naučné stezky Národní park vede územím Národního parku Šumava podél státní hranice se Spolkovou republikou Německo směrem k zaniklé osadě Knížecí Pláně a k Bukové slati asi 7 km jižně od Kvildy.

Seznamuje návštěvníky s přírodními zajímavostmi této oblasti a s filozofií a členěním NP Šumava.

Vstup na stezku je od informačního pavilonu u hraničního přechodu Finsterau - Bučina asi 7 km jižně od Kvildy. Až sem se mohou návštěvníci dopravit sezónní autobusovou dopravou (tzv. "zelený autobus") na trase Kvilda - Bučina. Vlastní stezka je asi 6,5 km dlouhá a v terénu je značena obrázkem motýla. Na trase je několik zastavení osazených informačními panely. Podrobnější informace o stezce i dalších zajímavostech NP a CHKO Šumava mohou návštěvníci získat v informačním středisku NP a CHKO ŠumavaKvildě.

Zajímavosti na trase:
Informační pavilon u hraničního přechodu
Filozofie ochrany přírody v parku
Členění parku na jednotlivé zóny
Zaniklá osada Knížecí Pláně s pamětním křížem na místě bývalého kostela