Hornokvildské slatě jsou rozsáhlým klidovým územím při severozápadním okraji jihočeské části NP Šumava. Rozkládají se v prostoru mezi Kvildou, Horskou Kvildou a Zhůřím.

V těsném sousedství obce Zhůří se rozkládá Zhůřská slať, u Horské Kvildy se nachází Horskokvildská slať a pod západním svahem Přilby (1.219 m) je těžko přístupná slať Mezilesní.

Územím prochází trasa zelené značky z Horské Kvildy do Kašperských Hor, modrá značka z Churáňova na Horskou Kvildu a žlutá, spojovací, ze Zlaté Studny na Zhůří.