Městečko Kašperské Hory je proslulé zejména těžbou zlata a jako oblíbené letní i zimní turistické středisko. Rozkládá se na horním toku řeky Otavy v Javornické hornatině na hranici CHKO Šumava v blízkosti hradu Kašperk. Leží 10 km jižně od města Sušice v okrese Klatovy ve výšce 739 m nad mořem.

Rozvoj obce, pozdějšího města, souvisel po celou dobu její historie s těžbou zlata. Počátkem 14. století byla ves s čilým hornickým ruchem povýšena na městečko. Příjmy města byly tak velké, že si mohlo dovolit poslat na pomoc Janu Lucemburskému 600 zbrojnošů. Za to byla městu udělena privilegia svobodného horního města. Karel IV. založil na ochranu místních dolů v roce 1356 nad městem hrad Kašperk.
V 16. století těžba zlata klesla, rozkvět obce však tento pokles nezastavil. V roce 1584 bylo městečko povýšeno na královské horní město. To koupilo velkou část kašperského panství a nakonec v roce 1617 i hrad Kašperk. Z této doby také pochází nové jméno města - Kašperské Hory.
Po třicetileté válce se již nepodařilo dolování zlata obnovit a v roce 1777 byla těžba zcela zastavena. V 19. století se tu začal rozvíjet průmysl dřevařský, zejména sirkařství.

Na náměstí Kašperských Hor stojí děkanský kostel svaté Markéty ze 14. století.
V západní části náměstí byla postavena v roce 1579 renesanční radnice, která byla v roce 1698 barokně upravena. V jednom z domů na náměstí sídlí Muzeum Šumavy s přírodovědnými a historickými expozicemi věnovanými přírodě Šumavy, dolování zlata, sklářství, sirkařství atd.
Na jižním okraji městečka stojí novorománský kostel Panny Marie Sněžné z let 1850 - 1867. Byl postaven, aby odlehčil kostelu svaté Markéty při hojně navštěvovaných srpnových poutích.

Západně od Kašperských Hor nad silnicí do Sušice stojí na místě původní hornické osady hřbitovní kostel svatého Mikuláše.
Okolím města vede trasa naučné stezky "Cesta zlatokopů".
Asi 2 km jižně od města byla v údolí Zlatého potoka se zajímavými geologickými útvary vyhlášena přírodní rezervace Amálino údolí.

vrch Javorník
vrch Královský kámen
Strašínská jeskyně
řeka VydraPR Povydří
zřícenina hradu Kašperk
ves Čeňkova Pila
ves Rejštejn
městečko Hartmanice