Podél toku Vydry byla v úseku mezi AntýglemČeňkovou Pilou zřízena naučná stezka, která na sedmi kilometrech své trasy seznamuje na dvanácti zastaveních návštěvníky se zajímavými místy tohoto divokého a pro turisty velmi atraktivního údolí, na jehož ochranu zde byla zřízena přírodní rezervace.

Řeka v této části toku tvoří v balvanitém řečišti mohutné peřeje a dlouhé kaskády, k vidění jsou v kamenech vymleté obří hrnce, nad řečištěm se tyčí mohutné skalní masivy s viklany, na srázech údolí jsou četná kamenná moře.
Mezi zajímavosti Povydří patří i Vchynicko-Tetovský plavební kanál, který odbočuje z VydryModravy a ústí do Křemelné asi 2 km západně od Čeňkovy Pily.

Výchozími místy pro procházku Povydřím jsou Čeňkova PilaAntýgl. Dalším východiskem může být i Srní, odkud je přístup lesní stezkou k Vydře.