Františkánský klášter s kostelem svaté Kateřiny byl vystavěn v letech 1478 - 1491. Řada pozdějších požárů a následné úpravy zcela změnily jeho původní vzhled. Kostel svaté Kateřiny má především renesanční ráz, klášter má vzhled raně barokní.
Jednolodní chrám má polygonální presbytář, k němuž byly ve druhé polovině 17. století připojeny kruhové kaple svatého Antonína a Portiuncula.

Proslulými se staly zdejší klášterní poutě, konané vždy o první srpnové neděli.