Ražice v okrese Písek jsou významnou železniční křižovatkou jižních Čech. Leží ve výšce 386 m nad mořem 8 km jihozápadně od Písku.

V obci jsou lidové stavby z první poloviny 19. století. V blízkosti je vzácné archeologické naleziště ze střední doby kamenné (10.000 - 4.000 př. n.l.).

Obcí a jejím blízkým okolím prochází naučná stezka Po stopách permoníků ze Zlaté hory.
Nedaleko od Ražic se rozkládá rybník Řežabinec, na němž byla vyhlášena přírodní rezervace.