Město Nepomuk leží asi 24 km severozápadně od Blatné v okrese Plzeň - Jih. Rozkládá se v Nepomucké vrchovině v nadmořské výšce 450 m.

Původně tu stávala trhová ves zvaná Pomuk, založená kolem roku 1250. V první polovině 14. století byla sloučena se sousedními Přesanicemi, čímž vznikl městys pojmenovaný Nepomuk. Těžba zlata a později stříbra v okolí, která začala ve 14. století, přinesla Nepomuku hospodářský rozvoj, takže mu byla v letech 1465 a 1512 udělena řada výsad. V roce 1730 byla obec povýšena na město.

Na západním okraji města byla v bývalých Přesanicích ve druhé polovině 12. století postavena původně románská bazilika svatého Jakuba. Poblíž se nachází barokní budova arciděkanství z roku 1678 s mansardovou střechou, ve které je dnes umístěno muzeum.
Dominantou náměstí je barokní kostel svatého Jana Nepomuckého postavený na půdorysu latinského kříže. Zajímavou stavbou náměstí je také secesní budova spořitelny, postavená v roce 1908.
Uprostřed náměstí je barokní osmihranná kašna se sochou Panny Marie z roku 1867.

V Nepomuku se narodil generální vikář pražského arcibiskupství Jan z Nepomuka, svatořečený v roce 1729.

Na návrší Zelená hora na severním okraji Nepomuku stojí stejnojmenný zámek.

městečko a zámek Lnáře
obec Kasejovice
městečko Plánice
město Horažďovice