Původně románský kostel svatého Jakuba byl přestavěn po polovině 13. století. Tehdy mu přibyl také raně gotický presbytář. V 18. století byla kostelu přistavěna raně barokní věž. Na konci šedesátých let 19. století byl regotizován.
Chrámové trojlodí i presbytář jsou sklenuty křížovými žebrovými klenbami z třetí čtvrtiny 14. století.