Městečko Mirovice leží při toku říčky Skalice v nadmořské výšce 433 m v okrese Písek asi 7 km jihovýchodně od Březnice .

Mirovice byly založeny ve 13. století. Ve století 14. již měla obec vlastní kostel. V období husitských válek byla zpustošena. Za vlády Rudolfa II. získaly Mirovice privilegium ke konání výročních trhů, vybírání cla a právo vařit pivo.
V době třicetileté války bylo tehdy již město podruhé v historii zpustošeno. Nový rozvoj zaznamenalo až v 18. století.

U náměstí stojí původně gotický děkanský kostel svatého Klimenta. Stavba ze 14. století byla později upravena barokně.
Na severním okraji hektarového náměstí stojí cenný mariánský sloup z roku 1717.

Severně od městečka se nachází židovský hřbitov založený roku 1680. Svému účelu sloužil do druhé světové války.

zámek Orlík
hrad Zvíkov
městečko Čimelice
město a zámek Blatná
město a zámek Březnice
památník u Letů